Condicions generals

Home » Condicions generals

I. Àmbit del contracte

Aquestes Condicions Generals de Venda s’apliquen a la venda de tots els productes de TALLERS AGRICOLATORDERA, S.L. inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Tom 30659, foli 70, full B-177619. CIF B-61607842 (d’ara endavant AGRÍCOLA TORDERA) a través de la seva botiga on-line, ubicada a la URL www.agricolatordera.com (d’ara endavant AGRICOLATORDERA.COM) a professionals, empreses, consumidors, usuaris o qualsevol altre destinatari final (a endavant Usuari), als quals se li pugui lliurar comandes dins del territori espanyol.

Els preus, les condicions i el procediment de compra seran inequívoques per a l’Usuari. La informació pel que fa al producte (vegeu dades tècniques i descripció física) es mostrarà de forma clara i expressa. La utilització per part de l’Usuari dels serveis oferts a l’AGRICOLATORDERA.COM suposa, en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Venda publicades per AGRÍCOLA TORDERA al mateix moment de l’ordre de compra.

Per això, és convenient que l’Usuari llegeixi atentament les Condicions Generals de Venda abans de confirmar la comanda. Així doncs, una vegada que l’Usuari finalitzi la seva compra i premi l’opció “Tancar comanda”, se us sol·licitaran les vostres Claus d’Accés (o si no n’hi ha el registre com a Usuari) i haureu de seleccionar explícitament la casella en què s’accepten les Condicions de Venda per continuar amb el procés de compra. Només podran comprar a AGRICOLATORDERA.COM els Usuaris Registrats.

L‟activació d‟aquesta casella suposa que l‟Usuari entén i accepta plenament les Condicions de Venda que es detallen a continuació. En canvi, si l’Usuari no activa aquesta opció, se suposa que no accepta les Condicions de Venda; per tant, no es conclourà l’operació i no implicarà l’acceptació de cap mena d’obligació per part de l’usuari.

II. Preus

L’oferta de productes de l’AGRICOLATORDERA.COM està subjecta a disponibilitats segons estoc. AGRICOLATORDERA.COM es reserva el dret de retirar productes de l’oferta de venda sense avís previ.

Els preus indicats a la pantalla al costat de cada producte estan expressats en Euros i inclouran l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit). A la cistella de la compra ia la confirmació de la comanda, l’import a pagar apareix AMB l’IVA corresponent, que es detallarà a part juntament amb les despeses d’enviament, que corresponguin d’acord amb cada cas.

D’acord amb la seva política comercial, AGRICOLATORDERA.COM podrà fer variacions finals del preu, ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa rellevància, oferta de productes així com altres motius que pugui acordar AGRICOLATORDERA.COM en un moment determinat. Això no obstant, serà AGRICOLATORDERA.COM qui ofereixi aquests descomptes i ofertes de forma lliure i voluntària, a qui consideri oportú. Aquests descomptes mai no podran ser exigits o sol·licitats per l’Usuari. AGRICOLATORDERA.COM es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment i sense avís previ les modificacions que estimi oportunes, podent actualitzar diàriament productes i preus en funció del mercat.

AGRICOLATORDERA.COM no es fa responsable d’inexactituds a la informació sobre els articles provocats per errors tipogràfics, fallades de sistema o intervenció de tercers sense consentiment. AGRICOLATORDERA.COM no es responsabilitza per les expectatives que les imatges dels productes puguin crear a l’Usuari al marge de les especificacions indicades de forma expressa i clara a les respectives fitxes tècniques.

Els costos d’enviament seran a compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra ia la confirmació de la comanda. Els costos d’enviament poden variar en funció de la destinació elegida pel client. Els costos d’enviament per a destinacions que no siguin la península són orientatius, podent variar en funció del volum i el pes que tinguin els articles de la comanda. Els costos per a cada cas s’expliciten de forma clara al carret de la compra ia
la confirmació de comanda.

El preu aplicable a la compra realitzada per l’Usuari serà el que constés en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Venda, excepte per errors tipogràfics o errors de gestió a l’estoc.

Un cop rebuda una comanda, AGRICOLATORDERA.COM es reserva el dret de variar els preus en qualsevol moment per raons objectives com, per errors tipogràfics, errors del sistema o intervenció de tercers sense consentiment de AGRICOLATORDERA.COM tenint la potestat el comprador de poder rescindir el contracte si el preu final resultés superior al inicialment estipulat.

III. Formes de pagament

El pagament de les compres efectuades a través d’AGRICOLATORDERA.COM es podrà fer mitjançant transferència bancària, pagament mitjançant targeta de crèdit: Visa i Mastercard o pagament mitjançant Transferència.

A. Pagament mitjançant targeta de crèdit
Quan l’Usuari premi “Confirmar comanda” al carret de la compra, podrà seleccionar el pagament mitjançant “Targeta de Crèdit”.

Abans de finalitzar la comanda, l’usuari registrat haurà de comprovar l’import de la compra i l’adreça d’enviament de la comanda. L’adreça d’enviament sempre serà per defecte l’adreça que l’Usuari va incloure al formulari de registre. Si l’usuari desitja que l’adreça d’enviament sigui una altra, haureu de modificar-la al carret de la compra abans de finalitzar la comanda.

Un cop finalitzada la comanda, l’usuari passarà directament a la passarel·la de pagament de Passat 4B i haurà de seguir les indicacions del TPV Virtual per efectuar el pagament.

AGRICOLATORDERA.COM treballa amb la modalitat de pagament 3D Secure que ha estat desenvolupada per Visa i Mastercard per evitar el frau i garantir la seguretat de les operacions on line. L’Usuari a més d’indicar el número de la targeta i la validesa d’aquesta, haurà d’indicar una clau secreta que l’Usuari ha de sol·licitar a l’entitat bancària emissora de la targeta. La tramitació de la comanda s’efectua quan l’ingrés en compte sigui efectiu. AGRICOLATORDERA.COM enviarà un correu confirmant-li el pagament efectuat mitjançant targeta de crèdit. (VEURE SECCCION QUARTA: LLIURAMENTS)

B. Pagament mitjançant transferència bancària
Quan l’Usuari premi “Confirmar comanda” al carret de la compra, podrà seleccionar el mode de pagament mitjançant “Transferència”.

Abans de finalitzar la comanda, l’usuari registrat haurà de comprovar l’import de la compra i l’adreça d’enviament de la comanda. L’adreça d’enviament per defecte sempre serà l’adreça que l’Usuari va incloure al formulari de registre.

Si l’usuari desitja que l’adreça d’enviament sigui una altra, haureu de modificar-la al carret de la compra abans de finalitzar la comanda.

Un cop finalitzada la comanda, es mostrarà a l’Usuari el resum de les dades de la seva comanda i les indicacions per fer el pagament mitjançant transferència; a més rebrà aquesta mateixa informació per correu electrònic. A partir d’aquest moment, l’Usuari comptarà amb un període de 5 dies per efectuar la transferència bancària al número de compte que se us indiqui. La tramitació de la comanda s’iniciarà quan AGRICOLATORDERA.COM confirmi haver rebut aquesta transferència i comproveu que l’import de la transferència és correcte.

AGRICOLATORDERA.COM enviarà un e-mail a l’Usuari Registrat comunicant-li que la seva transferència ha estat rebuda i el termini de lliurament de la comanda que es realitzarà en un màxim de 15 dies (sense incloure festius ni diumenges) a partir de la confirmació enviada per e- mail per AGRICOLATORDERA.COM. (VEURE SECCIÓ QUARTA LLIURAMENTS)

En el cas que la quantitat ingressada excedeixi la quantitat requerida a la comanda, i calgui fer una devolució al client, els costos de la devolució de la quantitat aniran a càrrec del client.

IV. Lliuraments

A. Lliuraments amb pagament efectuat mitjançant targeta de crèdit
Un cop rebut l’ingrés de la comanda al compte d’AGRICOLATORDERA.COM, s’iniciarà la tramitació de la comanda. A partir de llavors la comanda serà enviada i el client la rebrà en un màxim de màxim de 15 dies (sense incloure festius ni diumenges).

Si el pagament de la comanda s’efectua a partir de les 17.30 hores, la tramitació de la comanda no s’iniciarà fins al dia següent. Igualment, si el pagament de la comanda es realitza un divendres després de les 13.30 hores, la tramitació de la comanda comptarà a partir de dilluns, atès que l’horari del magatzem de gestió de comandes d’AGRICOLATORDERA.COM és de dilluns a divendres de 8 :00 a 17.30 hores. Aquestes condicions no serien aplicables en festivitats locals, regionals, nacionals i caps de setmana.

B. Lliuraments amb pagament efectuat mitjançant transferència bancària
Un cop comprovat que la transferència efectuada per l’Usuari és correcta, AGRICOLATORDERA.COM confirmarà per e-mail a l’Usuari la recepció del pagament i la tramitació de la comanda el lliurament dels quals es realitzarà en un màxim de 15 dies (sense incloure festius ni diumenges) de acord a l’hora d’enviament d’aquest correu electrònic.

L’horari de recepció dels comprovants de la transferència bancària és de dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 hores i de 15.00 a 19.00 hores. Els comprovants rebuts fora daquest horari no seran verificats fins al dia següent per tant la tramitació de la comanda no siniciarà fins al dia següent. Igualment, en cas que el comprovant sigui rebut un divendres després de les 19.00 hores, la tramitació de la comanda no s’iniciarà fins dilluns, sempre que l’import de la transferència sigui correcte. Aquestes condicions no serien aplicables a festivitats locals, regionals, nacionals i caps de setmana.

C. Terminis de lliurament de la comanda
Els terminis de lliurament, estimats en un màxim de 15 dies, es computen sobre dies laborables -de dilluns a divendres- en horari de 8.00 a 19.00 hores. Els lliuraments es veuran condicionats igualment per festius (locals, regionals i nacionals).

Qualsevol canvi a l’adreça de lliurament de la comanda, una vegada aquesta hagi sortit des dels magatzems d’AGRICOLATORDERA.COM anirà a càrrec del client que abonarà l’import corresponent al canvi de direcció en el moment del lliurament de la comanda.

AGRICOLATORDERA.COM no es responsabilitza que els lliuraments per part de l’empresa de transport no es facin en el temps estipulat per causa de força major, problemes de l’empresa de transport o festivitats locals, nacionals o regionals que estipuli l’empresa de transport.

D. Recepció de la comanda.
Després d’haver rebut el pagament corresponent, AGRICOLATORDERA.COM emetrà i enviarà una factura al costat de la comanda, a l’adreça que apareix al registre o la que hagi estat indicada per l’Usuari al carret de la compra. Un cop rebut el producte, el receptor està obligat a comprovar que el número de la comanda i el número de comanda que apareix a la factura coincideixen. L’empresa de missatgeria haurà de lliurar un Albarà de Lliurament de la comanda al receptor. El receptor està obligat a comprovar que el nombre d’embalums lliurats coincideix amb el que figura a l’albarà de lliurament i indicar clarament a l’albarà si hi ha alguna incidència (trencament, obertura de bossa, embalatge defectuós…) a la comanda.

La conformitat de l’Usuari al Document de Lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda quant a condicions defectuoses del lliurament.

La comanda viatja a la seva destinació a tot risc, estant el cost de la dita assegurança inclosa en el cost del transport. Tant per fer efectiva l’assegurança com per solucionar qualsevol error al lliurament, és condició indispensable que es faci constar a l’Albarà de Lliurament de l’empresa de missatgeria, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o al seu embalatge (obertura de la borsa on es inclou la comanda, etc…). També és imprescindible que es comuniqui aquesta incidència en un termini màxim de 24 hores a AGRICOLATORDERA.COM. (VEURE SECCIÓ CINQUENA DEVOLUCIONS)

V. Devolucions

 1. S’acceptaran devolucions de productes dins dels primers 14 dies comptats a partir de la data de recepció de la mercaderia o comanda per part del client, amb l’autorització prèvia d’AGRICOLATORDERA.COM.
 2. La devolució de qualsevol producte haurà de ser acceptada prèviament per AGRICOLATORDERA.COM mitjançant correu electrònic on el client haurà d’indicar:
  – Referència de la comanda
  – Número de sèrie
  – Causa de la devolució
 3. Un cop autoritzada la devolució per AGRICOLATORDERA.COM se us comunicarà per email o telèfon. A més, se li assignarà un número de devolució que haurà d’indicar clarament a l’exterior del paquet d’enviament. A partir de llavors compta amb un termini màxim de 10 dies per enviar el producte a la següent adreça:

  TALLERS AGRÍCOLA TORDERA S.L.
  C/ RAL, 127
  08490 TORDERA (BARCELONA)

 4. També es poden dur a terme les sol·licituds de devolució mitjançant les
  eines posades a disposició de l’Usuari registrat a l’apartat de “EL MEU COMPTE”. NO S’ADMETRE LA DEVOLUCIÓ DE CAP PRODUCTE EN EL QUAL NO S’INDIQUI EL NOMBRE DE DEVOLUCIÓ ASSIGNAT PER AGRICOLATORDERA.COM.
  Si després de 10 dies no heu rebut el producte es rebutjarà la devolució.
 5. Un cop rebuda la mercaderia, si aquesta es troba en perfecte estat (no desprecintat ni instal·lat) i amb el seu embalatge original corresponent, es realitzarà la devolució de l’import en el mateix número de compte des del qual es va realitzar el pagament.
 6. Les despeses de transport originades per la devolució del producte seran a compte del client. Així mateix, no està inclòs en l’import de la devolució, el cost del transport del primer lliurament. Aquesta despesa també serà a compte del client, així com les comissions bancàries que tinguen lloc per la realització de la devolució.
 7. En cas que el material no arribés en perfectes condicions, amb l’embalatge original i tots els accessoris, AGRICOLATORDERA.COM es reserva el dret d’abonar una quantitat inferior o de rebutjar la devolució.
 8. Producte danyat al transport: En cas que el producte arribés danyat per causa del transport, ho haurà de comunicar a AGRICOLATORDERA.COM en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la comanda. En cas que l’embalatge extern del producte es trobés obert o deteriorat en el moment de la recepció, és indispensable que l’INDIQUI A L’ALBARAN DE TRANSPORT que ha de signar en rebre la comanda. Un cop realitzada la reclamació AGRICOLATORDERA.COM recollirà el producte defectuós i un cop rebut als nostres magatzems se n’enviarà un de nou. Tot això sense cap cost per al client.
 9. En cas que la devolució no sigui acceptada pel no compliment de les condicions anteriors, els costos de transport tant d’anada com de tornada aniran a càrrec del client.
Ves al contingut